Η Διαχείριση Ακίνητων περνά από την  BluPeak Properties.

bluepeak

Ο προσδιορισμός της πραγματικής αξίας του ακινήτου και η αποτίμηση του ολικού χαρτοφυλακίου, αποτελεί το στόχο του κάθε διαχειριστή ακίνητης περιουσίας και τον απώτερο σκοπό της αποτελεσματικής διαχείρισης της εταιρείας ακινήτων της και της δημόσιας περιουσίας.  

Η ψηφιοποίηση και η δημιουργία του μητρώου ακινήτων στη σημερινή εποχή είναι επιτακτική, επειδή θα αλλάζει ριζικά τον τομέα της διαχείρισης ακινήτων, που αποτελεί πλέον αναγκαιότητα και υποχρέωση της ίδιας της αγοράς, του διαχειριστή, δημόσιου λειτουργού, ιδιοκτήτη και καταναλωτή.

Η ψηφιοποίηση και η διαχείριση δεδομένων του real estate, όσον αφορά τη χρήση των data analytics, θα βοηθήσει την οικονομία και θα συμβάλλει στην ταχύτερη ανάπτυξη όσον αφορά την αγορά, επιταχύνοντας επιτυχημένες επιχειρηματικές συναλλαγές. Η ψηφιοποίηση νικά τη γραφειοκρατία, προσδιορίζει την ορθότητα, και αρτιότητα αποτρέποντας παραλήψεις, αποκλίσεις καθώς και επίπλαστες οικονομικές συνθήκες και καταστάσεις της αγοράς.    

H BluPeak Properties δια μέσου του estate analytics management system, συμβάλλει στην καλλίτερη διαχείριση των ακινήτων με την αποτύπωση της συνολικής εικόνας της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού για λόγους διαχειριστικής ετοιμότητας, προσδιορίζει την χρηματοοικονομική αξία του χαρτοφυλακίου για την καλλίτερη και επικερδή διαχείριση του και ψηφιοποιεί και οπτικοποιεί κάθε πτυχή του χαρτοφυλακίου / ακινήτου

Η BluPeak estate analytics παρέχει άμεση διαθεσιμότητα πληροφοριών για κάθε διαχειριστικό και επιχειρηματικό ενδεχόμενο όπως επιτάχυνση συναλλαγών ακίνητης περιουσίας, ολοκλήρωση και τελειοποίηση χαρτοφυλακίου, υπόδειξη ευκαιριών ρευστοποίησης (μερικής - ολικής) ακίνητου ή συνολικής περιουσίας, διερεύνηση ευκαιριών επιπρόσθετων επενδύσεων στη αγορά των ακινήτων, επιτάχυνση εκτέλεσης συμφέρουσας συναλλαγής πώλησης/αγοράς ακινήτου.

Η καλή διαχείριση ακινήτων ενός μεγάλου οργανισμού καθώς και η δημόσια περιουσία αποφέρει σημαντικά οφέλη διαχειριστικά και επενδυτικά. Στην ουσία οι υπηρεσίες  της BluPeak Properties ενεργοποιούν τον κοιμώμενο γίγαντα που ακούει στο όνομα της ακίνητης περιουσίας. Έχει αποδειχθεί ότι οι προσεγγίσεις του «wise management” είναι αποδεκτές και εφαρμόσιμες κατά γενική ομολογία και γίνονται ακόμα πιο επωφελείς  όταν ενσωματώνουν ποιοτικά και ποσοτικά  δεδομένα για μια πολυδιάστατη διαχείριση  για την καλλίτερη λήψη αποφάσεων που συνδέονται με την ακίνητη περιουσία.

Οι υπηρεσίες της BluPeak estate analytics επιτυγχάνουν αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας που αποτελεί διαχειριστικό προνόμιο. Η διαχείριση κεφαλαίων και κόστους χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας απαιτεί σοβαρότητα και προσεγμένη μεθοδολογική προσέγγιση καθώς αυτή επιτελείτε με προσοχή. Ο προσδιορισμός της ελκυστικότητας της αγοράς ακινήτων για την διαμόρφωση της στρατηγικής εκμετάλλευσης διευρύνατε διεξοδικά και εκτελείτε βάσει των αναλύσεων που παρέχει το σύστημα. Η δυναμικότητα και ανταγωνιστικότητα του χαρτοφυλακίου σαν προαπαιτημένο για την υιοθέτηση της στρατηγικής κατεύθυνσης προσδιορίσετε επακριβώς από την ανάλυση των δεδομένων και μεταβλητών. Ο υπολογισμός του επιχειρηματικού κινδύνου γίνετε τώρα με ακρίβεια βάσει της επιλογής των κρίσιμων συντελεστών. 

Ατομική αξιολόγηση μεμονωμένου ακινήτου

Ειδικά οι υπηρεσίες της BluPeak estate analytics εστιάζονται στην συνολική αξιολόγηση της ομάδας ακινήτων, αξιολόγηση ετερογενών και ομογενών ακινήτων, δημιουργία σεναρίων στρατηγικής διαχείρισης (εκμετάλλευσης), εκτέλεση αποφάσεων αποδέσμευσης μερικού ή ολικού χαρτοφυλακίου της ακίνητης. Εκπόνηση συγκριτικής ανάλυσης χαρτοφυλακίου vs. συναφών χαρτοφυλακίων ανταγωνιστών. Διενέργεια προβλέψεων της μελλοντικής αξίας χαρτοφυλακίου ακινήτων με τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες προβλέψεις,  ανάλυση πυκνότητας διαθέσιμων εμπορικών ακινήτων ανά περιοχή/νομό περιφέρεια, δημογραφική και ανάλυση κινητικότητας πληθυσμού ανά γεωγραφική περιοχή vis a vis της διαθεσιμότητας των ακινήτων. 

Τα συστήματα και οι άνθρωποι της BluPeak Properties συνεργάζονται αρμονικά στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.

Τα δεδομένα και τα αρχεία συλλέγονται και εισάγονται στο σύστημά μας για τη δημιουργία ψηφιοποιημένων, εύκολα αποδεκτών δεδομένων . Τα αρχεία κατηγοριοποιούνται σωστά με βάση προκαθορισμένων κριτήριων (γεωγραφικών, φυσικών, χρήσης, αξίας, ηλικίας και άλλα). Διενεργείται οικονομική αξιολόγηση ατομικών και ομαδικών ακινήτων  και προσφέρονται προτάσεις συντήρησης του χαρτοφυλακίου για βελτίωση της αξίας (αναφορες / reports).

Η  BluPeak Properties συνυπάρχει με την εταιρία EMPYRISE μια λογιστική εταιρία υψηλών προδιαγραφών και με την υπό σχεδιασμό Empyrion Branding θα παρέχει συμβουλευτικό έργο στον τομέα Μάρκετινγκ και Branding.

 

bluepeak