Αφιερώματα σε μυστικές συζητήσεις ατόμων, τα οποία απασχόλησαν την Ελλάδα ή και το εξωτερικό, μέσα απο τις πράξεις και τις σκέψεις τους.