Ο Πούτιν κήρυξε μερική επιστράτευση

Πούτιν επιστράτευση

Περισσότερα σε λίγο..