Καταβάλλονται σήμερα τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ

ευρώ

Το συνολικό ποσό, που θα καταβληθεί σε 740.611 δικαιούχους, ανέρχεται σε 197.243.411 ευρώ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:
- Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 270.148 - 32.571.990 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 218.136 - 46.370.002 ευρώ
- Αναπηρικά: Δικαιούχοι 176.754 - 79.025.894 ευρώ
- Στεγαστική συνδρομή: Δικαιούχοι 767 - 241.575 ευρώ
- Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 5.935 - 209.399 ευρώ
- Ανασφ. Υπερ. Σύνταξη, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 16.708 - 6.125.379 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 18.632 - 6.162.117 ευρώ
- Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 104 - 82.353 ευρώ
- Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 11.634 - 11.671.000 ευρώ
- Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι 19.283 - 14.461.099 ευρώ
- Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: Δικαιούχοι 67 - 30.600 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι 2.106 - 156.138 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 5 - 5.000 ευρώ
- Πρόγραμμα «Γέφυρα»: Δικαιούχοι 332 - 130.865 ευρώ
- Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 484 - 243.764 ευρώ