Πώς να μην «κοπείτε» από τις αποζημιώσεις ενοικίων

Χιλιάδες είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εισπράξει μειωμένα ενοίκια, ωστόσο δεν έχουν λάβει την αποζημίωση από το κράτος

Πρόκειται για 20.000 εκμισθωτές που έλαβαν «κουρεμένα» ενοίκια τον Δεκέμβριο, ενώ υπάρχουν και εκκρεμείς υποθέσεις από τους προηγούμενους μήνες.

Του Βασίλη Τσεκούρα

Το σοβαρότατο πρόβλημα που εξακολουθεί να παρεμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης και είσπραξης των αποζημιώσεων μεγάλου αριθμού εκμισθωτών ακινήτων από τη συνεχιζόμενη μείωση ενοικίων είναι αυτό που σχετίζεται με την αδυναμία κατάθεσης των ποσών της αποζημίωσης στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Σημαντικό μέρος της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποζημίωσης οφείλεται όχι τόσο στην ανυπαρξία δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων στο TAXISNet, όσο κυρίως στην μη τήρηση των κανόνων που διέπουν το είδος και την κατάσταση των λογαριασμών αυτών, ώστε να μην είναι εφικτή η αυτόματη μεταφορά και κατάθεση των ποσών των αποζημιώσεών τους από τον μηχανισμό πληρωμών της ΑΑΔΕ.

Βασικοί κανόνες για να δουν οι ιδιοκτήτες τα ποσά που δικαιούνται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, σύμφωνα με τον φοροτεχνικό συνεργάτη του Γραφείου Ενημέρωσης μελών της ΠΟΜΙΔΑ, Άλκη Κωφό, είναι οι εξής:
  1. Κάθε δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης λόγω μείωσης ενοικίων ακινήτων θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΑΑΔΕ, έστω και καθυστερημένα, τον τραπεζικό λογαριασμό του για να του κατατεθεί το ποσό που δικαιούται. Συγκεκριμένα, το πλήρες ΙΒΑΝ του λογαριασμού κατάθεσης θα πρέπει να καταχωριστεί στη σελίδα του δικαιούχου στο TAXISnet, στην αριστερή στήλη «My Taxis Net» και στο παράθυρο «Δήλωση Λογαριασμού - ΙΒΑΝ».
  2. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, αυτός δύναται να δηλώνεται από έως δύο δικαιούχους. Συνεπώς, σύμφωνα με αυτήν, δεν κατατίθενται χρήματα σε κοινούς λογαριασμούς με πάνω από δύο δικαιούχους, έστω και αν το όνομα του δικαιούχου της αποζημίωσης είναι πρώτο.
  3. Το όνομα του εκμισθωτή-δικαιούχου της αποζημίωσης μπορεί να είναι πρώτο ή και δεύτερο στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό κατάθεσης.
  4. Ο δηλωμένος λογαριασμός θα πρέπει να είναι ανοιγμένος σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα, με ΙΒΑΝ που να αρχίζει από GR. Η κατάθεση σε τράπεζα εξωτερικού δεν φαίνεται να προβλέπεται ούτε έχει ελεγχθεί αν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη.
  5. Ο δηλωμένος λογαριασμός θα πρέπει να είναι ενεργός και να μην έχει χαρακτηριστεί «αδρανής». Αδρανής θα χαρακτηριστεί όταν για 24 συνεχόμενους μήνες δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές με άμεση χρέωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Αδρανείς λογαριασμοί δεν χαρακτηρίζονται οι λογαριασμοί των προθεσμιακών καταθέσεων. Αν υπάρχει λογαριασμός αλλά είναι ήδη χαρακτηρισμένος «αδρανής», χρειάζεται αίτηση στην τράπεζα και επικαιροποίηση των στοιχείων των καταθετών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWS2U ΣΤΟ INSTAGRAM