Μείωση ενοικίου και στα περίπτερα

Νέα απόφαση από το υπουργείο Οικονομικών 

Μια αδικία εις βάρος χιλιάδων επαγγελματιών που λειτουργούν περίπτερα σε όλη τη χώρα διόρθωσε το υπουργείο Οικονομικών με νέα απόφασή του, καθώς εξαιρούνται από το μέτρο της μείωσης ενοικίου κατά 40% για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Του Βασίλη Τσεκούρα

Συγκεκριμένα, «με το ΦΕΚ Β' 655/22-02-2021, διορθώσεις σφαλμάτων, στην Α.1025/2021 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, στο Παράρτημα του Πίνακα Β’, μετά τον κωδικό 46.90 προστέθηκε ο κωδικός 47.19.10.02 - Εκμετάλλευση περιπτέρου».

Το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί από τη στιγμή που τα περίπτερα δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο μέτρο της μείωσης ενοικίων, καθώς σύμφωνα με την Πολ.1230/14-10-2015, το συμφωνητικό που συντάσσεται για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου δεν αποτελεί συμφωνητικό εκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην περιλαμβάνεται στα στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο TAXIS, το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι τα περίπτερα δεν θεωρούνται ακίνητα! Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες των περιπτέρων δεν δικαιούνται την κρατική αποζημίωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWS2U ΣΤΟ INSTAGRAM