Πτώση 14,8% στις πωλήσεις του Ομίλου Jumbo τον Ιανουάριο του 2022

Jumbo πτώση πωλήσεων

Ωστόσο, σημειώνεται, ότι οι πωλήσεις του Ιανουαρίου 2022 συγκρίνονται με την ισχυρή ζήτηση του Ιανουαρίου του 2021 που δημιούργησαν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στο τέλος του 2020 στην Ελλάδα. Επίσης, οι εφετινές πωλήσεις επηρεάστηκαν αρνητικά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την αύξηση των κρουσμάτων Covid-19 με την παραλλαγή Όμικρον, από τις αυξήσεις στην ενέργεια και στα καταναλωτικά αγαθά πρώτης ανάγκης καθώς και από τις απεργίες στα λιμάνια.

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι σε ομαλοποιημένη βάση οι πωλήσεις για τον Ιανουάριο του 2022 θα κυμαίνονταν στα αντίστοιχα περσινά επίπεδα με τις πληθωριστικές πιέσεις να επηρεάζουν περισσότερο τις Βαλκανικές χώρες.

Η τάση που παρουσιάζει σήμερα ο Φεβρουάριος του 2022 είναι θετική ενώ κατά τον αντίστοιχο περυσινό μήνα τα 30 από τα 52 καταστήματα στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά. Υπενθυμίζεται ότι σε μία κάποια «κανονικότητα» τα καταστήματα στην Ελλάδα επανήλθαν τον Απρίλιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η διοίκηση εκτιμά ότι «εάν επικρατήσουν οι τρέχουσες τάσεις, οι σωρευτικές πωλήσεις για τους δύο πρώτους μήνες του 2022 μπορεί να είναι σταθερές ή και ανοδικές κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δίμηνο».

Αναλυτικότερα, στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2022, το σύνολο των καταστημάτων παρέμεινε ανοιχτό, αλλά λειτούργησε κάτω από τους γνωστούς περιορισμούς.

Συνολικά για τον Ιανουάριο 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας και χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, παρουσίασαν πτώση κατά -21% περίπου σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2021, τα καταστήματα στην Ελλάδα λειτούργησαν για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες συνεχούς απαγορευτικού (lockdown) και κατά συνέπεια παρουσίασαν εξαιρετική δυναμική.

Στην Κύπρο, όλα τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν χωρίς την επιβολή νέων περιορισμών. Υπενθυμίζεται ότι μέρος του Ιανουαρίου του 2021, παρέμειναν κλειστά τα καταστήματα στη χώρα. Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις κατά τον Ιανουάριο του 2022 εμφανίζονται αυξημένες πάνω από +200%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Στη Βουλγαρία, τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με τους ίδιους αυστηρούς περιορισμούς και με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν μείωση κατά -38% περίπου τον Ιανουαρίου του 2022, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα όπου ένα κατάστημα παρέμεινε κλειστό.

Στη Ρουμανία, τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με τους ίδιους αυστηρούς περιορισμούς. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν μείωση κατά -21% περίπου τον Ιανουάριο του 2022, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η ισχυρή και υγιής οικονομική θέση του Ομίλου αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των δυσκολιών και των διαρκών εκπλήξεων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναλλοίωτες παραμένουν οι στρατηγικές επιλογές για συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος και σταθερή επιβράβευση των μετόχων-συνεταίρων με υψηλές μερισματικές αποδόσεις».