Υπ. Εσωτερικών: Σχέδιο εξορθολογισμού του έκτακτου προσωπικού

Μάκης Βορίδης
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI

Στο σχεδιασμό του Υπ. Εσωτερικών μπαίνει ο εξορθολογισμός του έκτακτου προσωπικού, μετά την έκθεση της Κομισιόν η οποία τονίζει τη σημασία για αλλαγές στον έλεγχο των προσλήψεων και της εφαρμογής ενιαίου μισθολογίου. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης έχει ήδη μιλήσει για το συγκεκριμένο πλάνο, παρουσιάζοντας τους 6 άξονες για το Δημόσιο δίνοντας έμφαση στον εξορθολογισμό.

Πιο αναλυτικά στην έκθεση της Κομισιόν αναφέρονται οι εξής δράσεις:

Έκτακτο προσωπικό: Ανώτατο πλαφόν το 2022

Η έκθεση της Κομισιόν κάνουν λόγο για ενίσχυση του ελέγχου πρόσληψης στο δημόσιο τομέα μέσω του καθορισμού ετήσιου ανώτατου ορίου έκτακτων υπαλλήλων έως το 2021, το οποίο θα εφαρμοστεί από το 2022.

Οι αρχές έχουν σημειώσει πρόοδο στο έργο που απαιτείται για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου για την πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων που θα θέσουν σε ισχύ από το 2022. Το έκτακτο προσωπικό θα δει μια σημαντική συνολική μείωση έως τον Οκτώβριο του 2021 και αφού οι εν εξελίξει διαδικασίες πρόσληψης μετατροπής προσωρινών θέσεων σε μόνιμες έχουν ολοκληρωθεί. Οι αρχές  έχουν δεσμευτεί να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση έως τον Αύγουστο του 2021 της μεγαλύτερης ομάδας έκτακτου προσωπικού, η οποία αποτελεί περίπου το 70% του συνολικού έκτακτου προσωπικού (περίπου 65 000). Στη συνέχεια, θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση έως τον Οκτώβριος 2021, για τον καθορισμό ανώτατου ορίου για την πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων από 2022. Τέλος, οι διαδικασίες επιλογής που θα ολοκληρωθούν σύντομα για 10.500 εκπαιδευτικούς σε μόνιμες θέσεις θα οδηγήσουν σε αντίστοιχη μείωση των έκτακτων  υπαλλήλων από τον Οκτώβριο του 2021.

Επιχείρηση
EUROKINISSI

Προσλήψεις και ενιαίο μισθολόγιο

Στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης του κεντρικού ελέγχου της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, οι αρχές προχωρούν στην απαρίθμηση όλων των παλιότερων αποκλίσεων από τις τυπικές διαδικασίες πρόσληψης και το ενιαίο μισθολόγιο.

Πρώτον, σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης, προβλέπεται να περάσει μία διάταξη εντός του τρέχοντος μηνός που θα αντιμετωπίσει τις εντοπισμένες αποκλίσεις, κυρίως σχετικά με το σύστημα κινητικότητας.

Δεύτερον, μετά την οριστικοποίηση, το Νοέμβριο του 2021, ενός καταλόγου αποκλίσεων από το ενιαίο μισθολόγιο για την περίοδο από το 2016 έως σήμερα, θα έλθουν έως το πρώτο τρίμηνο του 2022. νομικές διατάξεις που θα τις αντιμετωπίζουν με συστηματικό τρόπο

Επιδόματα

Η έκθεση των Βρυξελλών κάνει λόγο για αναθεώρηση της μεθοδολογίας για τα επιδόματα επικίνδυνης και βαριάς εργασίας θα απαιτήσει περαιτέρω επέκταση.Η νέα επέκταση ισχύει έως τον Αύγουστο, μετά από τον οποίο προβλέπεται η ισχύουσα νομοθεσία μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

ΑΣΕΠ: Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας

Οι Βρυξέλλες μιλούν για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος επιλογής προσωπικού μέσω της βελτίωσης της ικανότητας του ΑΣΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων των διαδικασιών ανταγωνισμού, αξιολογώντας διαδικασίες ταξινόμησης, διαδικασίες πρόσληψης προσωρινών υπαλλήλων και την οργάνωση του Συμβουλίου από τέλος του 2022.

Μετά την έγκριση νόμου με στόχο την ενίσχυση του ΑΣΕΠ, οι αρχές έχουν εκπονήσει ένα βασικό σχέδιο δράσης μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή της εγκριθείσας νομοθεσίας. Το σχέδιο δράσης, το οποίο προετοιμάζεται μέσω τεχνικών υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλύπτει ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του οργανωτικού μετασχηματισμού του Συμβουλίου και του νέου σύστημα επιλογής δημοσίων υπαλλήλων.

Πώς σας φάνηκε αυτό το άρθρο;

  • Διαφωνώ απόλυτα
  • Συμφωνώ απόλυτα