ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Όλα τα νέα πρόστιμα. Ενημέρωση και οι αλλαγές για τα πρόστιμα κορονοϊού, ΚΤΕΟ, ΚΟΚ, κτηματολογίου, ανασφάλιστων και δημοτικής αστυνομίας.