Τι είναι η συστημική ψυχοθεραπεία;

συστημική ψυχοθεραπεία

Όμως μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε ομάδα ή σύστημα όπου οι άνθρωποι συνεργάζονται ή έχουν μια σχέση, όπως για παράδειγμα στον εργασιακό χώρο.

Συστημική ψυχοθεραπεία – Σε ποιους απευθύνεται;

Η συστημική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε ένα άτομο που ανήκει σε κάποιο σύστημα, το οποίο μπορεί να είναι μια οικογένεια, ένα ζευγάρι, μια παρέα φίλων, συνάδελφοι ή ένα άλλο σύνολο ανθρώπων που έχουν κάποια σχέση, η οποία είναι το κλειδί για την επιτυχία τους – όπως ένα μουσικό συγκρότημα ή μια αθλητική ομάδα.

Η συστημική ψυχοθεραπεία λοιπόν απευθύνεται σε οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων όπου το σύστημά τους έχει γίνει δυσλειτουργικό. Σε πολλές τέτοιες κοινωνικές ομάδες υπάρχει συχνά μια δυναμική οικογένειας, παρόλο που δεν είναι οικογένειες και εύλογα μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι αν ένα μέρος του συστήματος είναι σπασμένο, τότε ολόκληρο το σύστημα έχει σπάσει.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ