Συντάξεις: Ποιοι μπορούν να βγουν νωρίτερα από τα 67

Δεκάδες είναι οι κατηγορίες ασφαλισμένων που έχουν τη δυνατότητα με τη χρήση πλασματικών ετών να αποχωρήσουν από την εργασία νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας των 67 ετών.

Κατά βάση αυτό αφορά δημοσίους υπαλλήλους που είχαν 25ετίες έως το 2012 και δύνανται να φύγουν µε μειωμένη σύνταξη ή συμπληρώνοντας 35ετία, 36ετία ή 37ετία µε πλήρη, καθώς επίσης και γονείς που χρειάζεται να έχουν συμπληρώσει και το εκάστοτε όριο ηλικίας τον Αύγουστο του 2015 ή είναι τρίτεκνοι - πολύτεκνοι και φεύγουν χωρίς όριο.

Επιπρόσθετα, ειδικά όρια ισχύουν και για τους μισθωτούς του πρώην ΙΚΑ και των πρώην Ταµείων ΔΕΚΟ - Τραπεζών, καθώς και για όσους συνταξιοδοτούνται µε βαρέα ένσηµα αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι το 2022 υπάρχουν δυνατότητες για ευνοϊκότερα όρια ηλικίας εφόσον έχουν κατοχυρωθεί κάποια συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Από το 2022 και μετά έχουμε 67 έτη όριο ηλικίας για 15 έτη ασφάλισης και 62 για 40 έτη ασφάλισης.

 


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWS2U ΣΤΟ INSTAGRAM