Έμμεση αύξηση μισθού από τη μείωση των εισφορών

Μικρή αύξηση στον μισθό τους θα δουν χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, στο νομοσχέδιο - σκούπα που ψηφίστηκε στη Βουλή. 

Από την Πρωτοχρονιά μειώνονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εντός γενικής κυβέρνησης.

Ειδικότερα, οι μειώσεις αφορούν:

  • Κατά 1,85% τα ασφάλιστρα υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49% στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36% στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 2,4% και κατανέμεται 1,2% στον εργοδότη και 1,2% στον εργαζόμενο.
  • Κατά 0,30% τα ασφάλιστρα υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, που θα μειωθεί κατά 0,12% από την εισφορά που καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.) και κατά 0,18% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.). Το συνολικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε 0,16% και κατανέμεται κατά 0,06% στους εργοδότες υπέρ Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. και κατά 0,10% στους εργαζομένους υπέρ Ε.Κ.Λ.Α.
  • Κατά 0,85% τα ασφάλιστρα υπέρ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π. διαμορφώνεται σε 0,35% υπέρ πρώην Ο.Ε.Ε.

Πόσα κερδίζουν τον μήνα 

Ένας εργαζόμενος με μεικτό μισθό 650 ευρώ πληρώνει σήμερα εισφορές 99,65 ευρώ τον μήνα.

Από την Πρωτοχρονιά θα καταβάλλει 91,78 ευρώ, δηλαδή θα μειωθούν οι εισφορές κατά 7,87 ευρώ τον μήνα ή κατά 110,18 ευρώ τον χρόνο.

Οι εισφορές που καταβάλλει ο εργοδότης για λογαριασμό του εργαζομένου θα μειωθούν κατά 12 ευρώ τον μήνα ή κατά 168 ευρώ τον χρόνο.

  • Για μεικτό μισθό 800 ευρώ, το όφελος για τον εργαζόμενο θα είναι 10 ευρώ τον μήνα και 140 ευρώ τον χρόνο.
  • Για μισθό 1.000 ευρώ, το όφελος για τον εργαζόμενο θα είναι 12 ευρώ τον μήνα και 168 ευρώ τον χρόνο.
  • Για μισθό 1.500 ευρώ, το όφελος για τον εργαζόμενο θα είναι 18 ευρώ τον μήνα και 252 ευρώ τον χρόνο.

 


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWS2U ΣΤΟ INSTAGRAM