«Εξοικονομώ - Αυτονομώ»: Ανοίγει σήμερα για την Αττική

Σήμερα στις 10.00 το πρωί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» θα είναι διαθέσιμη για την Αττική

Ανοίγει σήμερα για την Αττική το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» και οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη συμπλήρωση της αίτησης.

Του Μάκη Θεοδώση

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστά τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα να είναι πλήρη και ορθώς συμπληρωμένα, όπως και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πρόταση παρεμβάσεων και να είναι σε συμφωνία με το σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Όπως αναφέρεται ρητά στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», οι αιτούντες φέρουν την ευθύνη της εμπρόθεσμης, πλήρους, ορθής και αληθούς συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης καθώς και της ανάρτησης των ορθών δικαιολογητικών.

Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται καθώς και των δικαιολογητικών που αναρτώνται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες για το πρόγραμμα κυρώσεις.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δικαιούχο του προγράμματος την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ενταχθεί η κατοικία σας στο πρόγραμμα είναι:
 • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Να υφίσταται νόμιμα, δηλαδή να φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Να σημειωθεί πως στο στάδιο υποβολής αίτησης επισυνάπτεται σχετική Υ.Δ. περί νομιμότητας της κατοικίας, ενώ η επισύναψη οικοδομικής άδειας ή/και άλλου αντίστοιχου/πρόσθετου νομιμοποιητικού εγγράφου θα πρέπει να υποβληθεί κατά τη φάση υποβολής των δικαιολογητικών πριν από την απόφαση υπαγωγής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχετε εφόσον:
 1. Διατηρείτε εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας / ψιλής κυριότητας / επικαρπίας) σε επιλέξιμη κατοικία.
 2. Πληροίτε τα εισοδηματικά κριτήρια των κάτωθι κατηγοριών (για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών):

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (υποβολή 2020).

Στην περίπτωση που η επιλέξιμη κατοικία είναι ενοικιαζόμενη/διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση ή είναι κενή καθώς και για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Στην περίπτωση των πολυκατοικιών δίνεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αίτησης:
 • Πολυκατοικίας Τύπου Α, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα παρεμβάσεις στα επιμέρους διαμερίσματα.
 • Πολυκατοικίας Τύπου Β, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις μόνο στους κοινόχρηστους χώρους.
Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ορίζεται ως εξής:

πίνακας κατοικίες

Επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης που αποτυπώνεται στους παραπάνω πίνακες, προβλέπονται οι κάτωθι προσαυξήσεις:
 • ειδική προσαύξηση σε όλους 10% λόγω Covid-19
 • σε ακίνητα που ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές, ειδική προσαύξηση κατά 10%
 • σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία, προσαύξηση ενεργειακού premium +10%.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις, ανάλογα με τον σκοπό υλοποίησης, διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες και περιλαμβάνουν τις κάτωθι υποκατηγορίες παρεμβάσεων:
 1. Ενεργειακής εξοικονόμησης
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Συστήματα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Α.Π.Ε.
 1. Ενεργειακής αυτονόμησης
 • Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, με ενεργειακό συμψηφισμό
 • Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικοί συσσωρευτές) από Φ/Β
 • Υποδομές επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
 1. Έξυπνων συστημάτων (smart home)
 • Διαχείρισης φωτισμού /ηλεκτρικών φορτίων
 • Θέρμανσης/ψύξης
 • Απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης.
 1. Λοιπές κοινόχρηστες παρεμβάσεις (πολυκατοικίες)
 • Αναβάθμιση και πιστοποίηση ανελκυστήρα
 • Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων.
Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαμορφώνεται ως εξής:
 • € 50.000 για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας Τύπου Α
 • € 80.000 για αίτηση πολυκατοικίας Τύπου Β.

Στην περίπτωση περισσότερων της μίας αιτήσεων από ωφελούμενο (ιδιοκατοίκηση και ενοικιαζόμενη ως κύρια κατοικία), το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ στο σύνολο των αιτήσεών του.

Για την κάλυψη του κόστους των απαιτούμενων παρεμβάσεων παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού επιχορήγησης, δανεισμού ή/και ιδίων κεφαλαίων. Επισημαίνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή, στην περίπτωση των αιτήσεων πολυκατοικίας Τύπου Β, θα καλύπτεται αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWS2U ΣΤΟ INSTAGRAM