Τροπολογία για απαλλαγή από τα ενοίκια Μαρτίου

Μηδενικό ενοίκιο θα καταβάλουν οι κλειστές επιχειρήσεις και τον μήνα Μάρτιο, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο στη Βουλή

Το μέτρο για την απαλλαγή από τα ενοίκια Μαρτίου αφορά τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό Covid-19 ή για εκείνες που πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσής του.

Του Βασίλη Τσεκούρα

Η τροπολογία

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή:

«Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό Covid-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορονοϊού Covid-19, και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α.».

Οι δικαιούχοι

Όπως έχει εξαγγελθεί από το υπουργείο Οικονομικών, μείωση κατά 100% στα ενοίκια Μαρτίου δικαιούνται οι επιχειρήσεις:

* εστίασης

* τα γυμναστήρια

* πολιτισμού και αθλητισμού

* που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό

* μεταφορών.

Στις επιχειρήσεις που θα λάβουν πλήρη απαλλαγή ενοικίων για τον μήνα Μάρτιο συμπεριλαμβάνεται και το λιανεμπόριο.

Αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες - φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις κλειστές επιχειρήσεις θα αποζημιωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό με το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, ενώ οι ιδιοκτήτες - νομικά πρόσωπα θα αποζημιωθούν με το 60% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος.

Για παράδειγμα, για μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης δεν θα λάβει κανένα ποσό από τον ενοικιαστή του, αλλά 800 ευρώ από το κράτος. Αντίστοιχα, αν ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, θα εισπράξει αποζημίωση ύψους 600 ευρώ.

Πληττόμενες επιχειρήσεις και εργαζόμενοι

Το μέτρο του μειωμένου ενοικίου επεκτείνεται και τον Μάρτιο, με τις πληττόμενες επιχειρήσεις να έχουν δικαίωμα καταβολής «κουρεμένου» μισθώματος κατά 40%. Το μέτρο αφορά και την πρώτη κατοικία των εργαζομένων που βρίσκεται σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους και στη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους.

Το συνολικό κόστος του μέτρου για τα ενοίκια διαμορφώνεται στα 70 εκατ. ευρώ για το σύνολο του Μαρτίου.

 


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWS2U ΣΤΟ INSTAGRAM