Προ των πυλών το νομοσχέδιο του ΕΦΚΑ - Τι προβλέπει;

Προ των πυλών βρίσκεται το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, που αυτήν τη στιγμή, βάσει των εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, κατέχει το 48% των καταγγελιών και των παραπόνων των πολιτών στο σύνολο του δημόσιου τομέα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με κύκλους του ΕΦΚΑ, «μεταξύ των δομικών αλλαγών, που προβλέπει το νομοσχέδιο και κομβικό ρόλο στην ολική αναδιάρθρωση του φορέα θα παίξει η πρόσληψη ανώτατων στελεχών τόσο από τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα σε θέσεις ευθύνης, αλλά και η εφαρμογή συστήματος επιβράβευσης για τους εργαζόμενους που πιάνουν τους στόχους.

Στο νομοσχέδιο ωστόσο δεν λείπουν και οι κυρώσεις για όσους υπαλλήλους δεν εξυπηρετούν σωστά τους πολίτες σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών, που σήμερα καθυστερούν για πάνω από δύο χρόνια. Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να καταφέρει ο Οργανισμός να προσεγγίσει έμπειρα στελέχη από όλη την αγορά που θα είναι ικανά να ηγηθούν αυτής της δαιδαλώδους προσπάθειας για την εξυγίανση του φορέα. Τα στελέχη αυτά θα πρέπει να έχουν πολυετή εμπειρία σε ανώτατες θέσεις, σε ανασύσταση εταιρειών και φορέων, σε διαχείριση κρίσεων και άριστη γνώση των τάσεων της αγοράς, αφού θα κληθούν να "χτίσουν" από την αρχή το οικοδόμημα του ΕΦΚΑ.

Στόχος είναι η δημιουργία και εφαρμογή νέου οργανογράμματος, η επίλυση εκατοντάδων προβλημάτων οργάνωσης και συντονισμού, η εισαγωγή καινοτομιών για την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης και η εξάλειψη των εκκρεμών συντάξεων. Η διαδικασία πρόσληψης αυτών των στελεχών κρίνεται ιδιαίτερα απαιτητική, ενώ τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων κρίνονται ως ιδιαιτέρως υψηλά.Την ίδια στιγμή, η θητεία των στελεχών θα είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ, ενώ η αμοιβή τους θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του Οργανισμού και εμπροσθοβαρή θετικά αποτελέσματα, καθώς και στις αντίστοιχες αμοιβές που επικρατούν στον ιδιωτικό τομέα».

«Οι καλές αμοιβές για την προσέλκυση ικανών και έμπειρων στελεχών, που θα αναλάβουν να λύσουν το μεγαλύτερο πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης, είναι το μόνο κίνητρο που διαθέτουμε αυτήν τη στιγμή, για να τους πείσουμε να αφήσουν τη σταδιοδρομία τους για τρία μόλις χρόνια και να ασχοληθούν αποκλειστικά με τον Οργανισμό» αναφέρουν κύκλοι του ΕΦΚΑ.

Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις που στόχο έχουν να αυξηθεί η παραγωγικότητα των υπαλλήλων και παράλληλα να επιβραβεύονται όσοι πιάνουν συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. Γι' αυτό και προβλέπεται η επέκταση για όλους τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ του συστήματος κινητροδότησης, με τη μορφή πριμ παραγωγικότητας, εφόσον πιάνουν συγκεκριμένους στόχους που θέτει η Γενική Διεύθυνση.

Από την άλλη, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, «μαζί με τα κίνητρα και τα bonus, αναβαθμίζεται το σύστημα κυρώσεων και πειθαρχικής διερεύνησης για εκείνους τους υπαλλήλους που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή που είναι δέκτες καταγγελιών πολιτών. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, αυτήν τη στιγμή, πάνω από 1.200 καταγγελίες πολιτών βρίσκονται υπό επεξεργασία, με τον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης μιας πειθαρχικής διερεύνησης να ξεπερνά τα δύο έτη. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται τόσο η σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου που θα απασχολείται αποκλειστικά με τη διερεύνηση καταγγελιών όσο και η επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών με ταυτόχρονη απομάκρυνση των συνδικαλιστών από τα πειθαρχικά συμβούλια».

Εκτιμάται ότι ιδιαίτερα η τελευταία πρόβλεψη αναμένεται να προκαλέσει την έντονη αντίδραση των συνδικαλιστικών φορέων του Οργανισμού, οι οποίοι έχουν προειδοποιήσει άλλωστε για δυναμικές κινητοποιήσεις.

Καίριες μεταρρυθμίσεις του νομοσχεδίου

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, οι καίριες μεταρρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

  • Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, μέσω σύστασης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, με τίτλο "Εταιρεία Ακινήτων e-ΕΦΚΑ". Αυτήν τη στιγμή, ο φορέας διαθέτει 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ και τουλάχιστον το 20%, που αφορά ακίνητα μεγάλης αξίας, μένει τελείως αναξιοποίητο, με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων και προσόδων για το ασφαλιστικό σύστημα.
  • Πρόσληψη Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης άπαξ από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Η πρόσληψη θα γίνεται, μετά από δημόσια προκήρυξη και σύμπραξη του ΑΣΕΠ.
  • Δημιουργία συστήματος επιβράβευσης εργαζομένων. Θεσπίζεται πριμ παραγωγικότητας για τους εργαζόμενους που θα επιτυγχάνουν συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους που θα τίθενται ανά Γενική Διεύθυνση.
  • Σύσταση Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών, με επικεφαλής πρώην ανώτερο δικαστικό (Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου), που θα διερευνά άμεσα παράπονα και καταγγελίες και θα έχει εξουσίες αντίστοιχες με αυτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
  • Επιτάχυνση πειθαρχικών διαδικασιών. Αυτήν τη στιγμή, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης μιας πειθαρχικής διαδικασίας είναι τα δύο έτη. Με το νέο νομοσχέδιο, η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης θα γίνεται σε έναν μήνα και θα ολοκληρώνεται σε έναν μήνα από την κλήση σε απολογία. Η επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών αποσκοπεί και στην ενίσχυση του πνεύματος λογοδοσίας στους υπαλλήλους, ώστε να είναι σαφές ότι, μαζί με την επιβράβευση για την επίτευξη στόχων, θα ελέγχονται για την εκτέλεση του έργου τους.
  • Μείωση των χρόνων και ευελιξία στο σύστημα προμηθειών. Καταργούνται μια σειρά από παρωχημένες διατάξεις που προβλέπουν χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για δαπάνες που αφορούν τον ΕΦΚΑ, ώστε να δοθεί τέλος σε φαινόμενα, όπως η μη έγκαιρη προμήθεια αναλώσιμων και αντικατάσταση παρωχημένου εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ, κλιματιστικά, κ.λπ.).