ΑΑΔΕ: Βγάλτε κλειδάριθμο στην εφορία μέσω… βιντεοκλήσης! 

ΑΑΔΕ
(EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Με βιντεοκλήση θα μπορούν, πλέον, φορολογούμενοι, επαγγελματίες και επιχειρήσεις να βγάλουν κλειδάριθμο, χωρίς να επισκέπτονται την εφορία.

Του Βασίλη Τσεκούρα

Η διαδικασία αναμένεται να διευκολύνει:

* όσους θα υποβάλουν πρώτη φορά φέτος φορολογική δήλωση, όπως τους νέους που συμπλήρωσαν πέρυσι το 18ο έτος της ηλικίας τους 

* τους φοιτητές που απέκτησαν το 2020 πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα 

* όσους έχασαν τους κωδικούς πρόσβασης στον προσωπικό τους λογαριασμό στο TAXISnet.

Βήμα βήμα

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία τόσο για νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα. 

  • Βήμα 1. Για την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet απαιτείται η υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης στον δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. 
  • Βήμα 2. Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του (σταθερό τηλέφωνο, κινητό καθώς και e-mail).
  • Βήμα 3. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι απαραίτητη η απόδοση κλειδάριθμου, ο οποίος δύναται να χορηγείται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογουμένου ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού στην περίπτωση νομικών προσώπων/οντοτήτων στη ΔΟΥ είτε μέσω βιντεοκλήσης. Εναλλακτικά, η απόδοση κλειδάριθμου στα φυσικά πρόσωπα δύναται να χορηγείται εξ αποστάσεως μέσω κινητού τηλεφώνου και/ή με e-mail.
Βιντεοκλήση
Πηγή φωτογραφίας: Unsplash

Σε περίπτωση επιλογής από τον φορολογούμενο της εξ αποστάσεως απόδοσης κλειδάριθμου, ο φορολογούμενος οφείλει να συμπληρώσει επιπλέον στην αίτηση τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που εξυπηρετεί τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην αίτησή του καθώς και τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ που διαθέτει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής με τον οποίο συνεργάζεται.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης κλειδάριθμου εξ αποστάσεως, όπου προβλέπεται και εφόσον επιλεγεί από τον φορολογούμενο, απαιτείται η επαλήθευση, μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας ελέγχου, των στοιχείων της αίτησης με τα στοιχεία που διαθέτει, αντίστοιχα, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή/και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος στην αίτησή του. 

Εναλλακτικά, ο φορολογούμενος μπορεί να διεκπεραιώσει την παραλαβή του κλειδάριθμου αυτοπροσώπως στη ΔΟΥ. Σε περίπτωση παραλαβής του κλειδάριθμου από τη ΔΟΥ, ο φορολογούμενος λαμβάνει σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο ΑΦΜ, η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής. 

Πώς κλείνετε το ραντεβού

Σε περίπτωση επιλογής από τον φορολογούμενο της εξ αποστάσεως απόδοσης κλειδάριθμου, ο φορολογούμενος οφείλει να συμπληρώσει επιπλέον στην αίτηση τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που εξυπηρετεί τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην αίτησή του καθώς και τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ που διαθέτει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής με τον οποίο συνεργάζεται. Αν δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, ο φορολογούμενος δύναται να παραλάβει τον κλειδάριθμο κατόπιν ραντεβού μέσω βιντεοκλήσης.

Για ραντεβού βιντεοκλήσης, ο φορολογούμενος επιλέγει από την εφαρμογή «Ραντεβού βιντεοκλήσης» και καταχωρίζει τα στοιχεία του και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Στη συνέχεια, επιλέγει από λίστα διαθέσιμων ραντεβού και υποβάλλει το αίτημά του. Με την καταχώριση του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης ραντεβού σε στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο ίδιος στην αίτησή του. 

Στον προκαθορισμένο και συμφωνημένο χρόνο, εκπρόσωπος της Φορολογικής Διοίκησης προβαίνει σε ταυτοπροσωπία του προσώπου που αιτείται τον κλειδάριθμο με βάση το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) που θα επιδεικνύει ο ίδιος ο φορολογούμενος καθώς και σε επιβεβαίωση των στοιχείων του, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. 

Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης του ελέγχου ταυτοπροσωπίας. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της Φορολογικής Διοίκησης εγκρίνει την έκδοση και αποστολή του κλειδάριθμου.

 

Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης

 

Η διαδικασία για τις επιχειρήσεις

Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης εισέρχεται στην εφαρμογή «Ραντεβού βιντεοκλήσης», όπου καταχωρίζει τα προσωπικά του στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας του καθώς και τον ΑΦΜ του νομικού προσώπου/νομικής οντότητας που εκπροσωπεί. Στη συνέχεια, επιλέγει από λίστα διαθέσιμων ραντεβού και υποβάλλει το αίτημά του.  Με την καταχώριση του αιτήματος, αποστέλλεται μήνυμα επιβεβαίωσης σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας.

Κατά τον προκαθορισμένο και συμφωνημένο χρόνο, ο εκπρόσωπος της Φορολογικής Διοίκησης προβαίνει σε ταυτοπροσωπία του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/νομικής οντότητας που αιτείται τον κλειδάριθμο, με βάση το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) που θα επιδεικνύει ο νόμιμος εκπρόσωπος καθώς και σε επιβεβαίωση των στοιχείων του, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας της εκπροσώπησης που πρέπει να είναι καταχωρισμένη στο Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. Και σε αυτή την περίπτωση, η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει για 10 έτη στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης του ελέγχου ταυτοπροσωπίας, ενώ με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων, βάσει των επιδεικνυόμενων εγγράφων και βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ο εκπρόσωπος της Φορολογικής Διοίκησης εγκρίνει την έκδοση και αποστολή του κλειδάριθμου.


 

Πώς σας φάνηκε αυτό το άρθρο;

  • Διαφωνώ απόλυτα
  • Συμφωνώ απόλυτα