ΔΕΗ: Γαλάζια golden boys με ετήσιες αποδοχές έως 300.000 ευρώ

ΔΕΗ
Πηγή: Eurokinissi/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Στην εποχή των εργαζομένων δύο ταχυτήτων, όπως χαμηλόμισθων, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, κάποια γαλάζια golden boys παίρνουν ασύλληπτους μισθούς από τη ΔΕΗ σε βάρος των καταναλωτών.

Με πρόσχημα την εναρμόνιση στα προβλεπόμενα για τη νέα εταιρική διακυβέρνηση, έρχεται τώρα νέα έκτακτη γενική συνέλευση στη ΔΕΗ, την Παρασκευή 4 Ιουνίου, να εγκρίνει εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τη «νέα πολιτική αποδοχών», στην οποία εντάσσονται όχι μόνο οι γνωστές υπερ-αμοιβές και τα υψηλά bonus, αλλά και επιπλέον bonus «υπερεπίτευξης στόχων» καθώς και δωρεάν διάθεση μετοχών της επιχείρησης για τα στελέχη της ΔΕΗ και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Αποδοχές που φτάνουν τα ύψη

Συγκεκριμένα, εκτός από το bonus του +50% επί των ετήσιων μεικτών αποδοχών για διευθύνοντα σύμβουλο, αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους και γενικούς διευθυντές και του +30% για διευθυντές ΒΟΚ (Βασικά Οργανικά Κλιμάκια), που εκτοξεύουν τις ετήσιες αποδοχές έως 300.000 και 156.000 ευρώ, αντίστοιχα, προβλέπεται και δυνατότητα προσαύξησης επί του ποσού του πρώτου bonus έως και κατά 50%, σε περίπτωση υπερεπίτευξης των τεθέντων στόχων. Έτσι, για παράδειγμα, οι απολαβές του διευθύνοντος συμβούλου μπορούν να φτάσουν έως 350.000 ευρώ ετησίως (περίπου 29.166 ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες) – χωρίς να συνυπολογίζονται αμοιβές για συμμετοχές σε συμβούλια και επιτροπές, υπερπολυτελή αυτοκίνητα, προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης κ.λπ.!

Οι κατηγορίες των στόχων, που καθορίζονται κάθε χρόνο από το ίδιο το ΔΣ, το οποίο και είναι ουσιαστικά παραλήπτης των bonus, είναι τρεις: οικονομικοί (με ποσοστό συνεισφοράς στο ετήσιο bonus 50%), στρατηγικοί / λειτουργικοί (40%) και στόχοι σχετικοί με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη (10%). Τα bonus χορηγούνται εφόσον το ποσοστό υπερβαίνει το 70% και για τις τρεις κατηγορίες στόχων.

Το επιπλέον bonus για την υπερεπίτευξη των στόχων θα καταβάλλεται από τη στοχοθεσία του 2021 και μετά. Ωστόσο, ειδικά για το 2020 προβλέπεται ότι τα bonus θα χορηγηθούν σε όλα τα δικαιούχα στελέχη με βάση τη συνολική απόδοση του ομίλου, και ειδικότερα με μοναδικό στόχο τον επαναλαμβανόμενο δείκτη κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων - EBITDA (885,8 εκατ., ενώ π.χ. τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 35,2 εκατ.).  Φυσικά, ούτε λόγος για τον συνεχώς μειούμενο κύκλο εργασιών ή τα σταθερά αυξανόμενα... «λοιπά λειτουργικά έξοδα». Για το 2021 οι στόχοι θα τεθούν έως τις 31/7/2021.

Και δωρεάν μετοχές!

Παράλληλα, προβλέπεται επιπλέον επιβράβευση με πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της ΔΕΗ (stock awards), έως κατ' ανώτατο 0,8% των μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί. Το ανώτατο και το κατώτατο όριο της αξίας κτήσης των μετοχών καθορίζονται σε 17 ευρώ και 5 ευρώ ανά μετοχή, αντίστοιχα.

Δικαιούχοι είναι και πάλι ο διευθύνων σύμβουλος, αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές και διευθυντές ΒΟΚ (ΔΕΗ - ΔΕΗ Ανανεώσιμες). Ως στόχοι τίθενται η συνολική απόδοση της μετοχής και η ρήτρα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο αριθμός των διατιθέμενων μετοχών ανάλογα με την επίτευξη των στόχων διαμορφώνεται από 232.000 έως και 464.000 μετοχές. Θα υπάρχουν, βεβαίως, δικαιώματα λήψης μερίσματος, προτίμησης, ψήφου. Με απόφαση του ΔΣ ενεργοποιούνται οι δύο παραπάνω στόχοι για τους δύο κύκλους που ξεκίνησαν 1/1/2020 και 1/1/2021.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι μόνο στη ΔΕΗ και μόνο τα υψηλόβαθμα στελέχη (έως και διευθυντές) ανέρχονται πλέον σε περίπου 120, δηλαδή έχουν τουλάχιστον τριπλασιαστεί έναντι της προηγούμενης διοίκησης (2015-2019).

Κατά τ' άλλα, το α' τρίμηνο 2021 έκλεισε με καθαρές ζημιές 43,7 εκατ., ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γ. Στάσσης προέβλεψε επιδείνωση κερδοφορίας το β' τρίμηνο.

Ποιες αλλαγές περιλαμβάνει το καταστατικό της ΔΕΗ

Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ενισχυμένη Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων, εμπορία ως διακριτή δραστηριότητα και πολιτική αποδοχών των στελεχών περιλαμβάνει η εισήγηση της διοίκησης της ΔΕΗ, που θα τεθεί προς έγκριση την ερχόμενη Παρασκευή σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

Τα ανωτέρω ενσωματώνονται σε σχετικές αλλαγές στο καταστατικό της επιχείρησης, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον νόμο του 2020 για την εταιρική διακυβέρνηση.

Τα εννέα μέλη του ΔΣ εκλέγονται, όπως σήμερα, από τη γενική συνέλευση, αλλά βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας, που περιλαμβάνει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων και διασφάλισης της διαφοροποιούμενης εκπροσώπησης κατά φύλο, ηλικία, εκπροσώπηση μετόχων και επιστημονικό - επαγγελματικό πεδίο, ενώ διατηρείται η εργατική εκπροσώπηση (δύο μέλη). Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν είναι λιγότερα από δύο (1/3 επί συνόλου), ενώ προβλέπεται εκπροσώπηση στο ΔΣ ευρύτερου φάσματος μετόχων, που, είτε μεμονωμένα είτε αθροιστικά, αντιστοιχούν στο 10% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.