Ρυθμίσεις οφειλών στην εφορία: Πώς γίνεται η επανένταξη - Τι αλλάζει

Όσοι έχασαν τις ρυθμίσεις τους θα έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν, υποβάλλοντας αίτηση στη σχετική πλατφόρμα που θα ανοίξει στην ΑΑΔΕ.

Προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες ρυθμίσεων οφειλών στην Εφορία, το υπουργείο Οικονομικών εισάγει έναν νέο μηχανισμό τυποποιημένης παρακολούθησης.

Αυτός θα ειδοποιεί τους οφειλέτες για επικείμενη απώλεια ρύθμισης και απειλή εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι που έχασαν παλαιές ευνοϊκές ρυθμίσεις των 72, 100 και 120 δόσεων έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως την καταβολή όλων των εκπρόθεσμων δόσεων και την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου

Η αύξηση του αριθμού των χαμένων ρυθμίσεων στις 232.000 ή 1,2 δισεκ. ευρώ σε όρους υπολοίπου, έχει σημάνει συναγερμό στο οικονομικό επιτελείο, το οποίο αναζητεί εναγωνίως τρόπους ανάσχεσης του φαινομένου οι επιπτώσεις του οποίου είναι εμφανείς στα έσοδα του Δημοσίου.

Η «κόπωση» που καταγράφεται στο μέτωπο των ρυθμίσεων αποτυπώνεται περίτρανα και στο «χάρτη» των ληξιπρόθεσμων προς την Εφορία οφειλών. Από το σύνολο των περίπου 81 δισεκ. ευρώ, που είναι το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση του ανεπίδεκτου είσπραξης των 26,6 δισ. ευρώ, έχει ρυθμιστεί μόλις το 5,8% (4,7 δισ. ευρώ).

Το νέο κεντρικό ψηφιακό σύστημα τυποποιημένης παρακολούθησης των υποχρεώσεων των φορολογούμενων, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, θα ειδοποιεί τους οφειλέτες για επικείμενη απώλεια ρύθμισης και απειλή εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Ειδικότερα με το νέο μηχανισμό:

  • Θα παρακολουθούνται ψηφιακά και κεντρικά όλες οι προϋποθέσεις τήρησης της ρύθμισης
  • ⁠Σε περίπτωση που φορολογούμενος δεν τηρεί κάποια από τις προϋποθέσεις θα λαμβάνει ειδοποιήσεις συμμόρφωσης ώστε σε εύλογο χρόνο να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα και εάν δεν το κάνει η απώλεια της ρύθμισης θα γίνεται με κεντρική διαδικασία και όχι από τον κάθε τοπικό Προϊστάμενο ΔΟΥ.

Παράλληλα με τις νέες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών οι οφειλέτες που έχασαν παλαιές ευνοϊκές ρυθμίσεις των 72, 100 και 120 δόσεων έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Έχουν πληρώσει μαζεμένες όλες τις εκπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης
  • Έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ εντός 3 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Εάν η προθεσμία έχει παρέλθει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, μπορούν να υποβάλουν 5 μήνες μετά, δηλαδή μέχρι 31 Μαΐου 2024.
  • Έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις νέες οφειλές τους σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την πάροδο της προθεσμίας καταβολής τους.

Με βάση το σημερινό καθεστώς η μη υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ ή η καθυστέρηση υποβολής τους ακόμη και για μία ημέρα έχει ως συνέπεια την απώλεια των ρυθμίσεων για άλλες οφειλές. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές.