ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση νέων επιχειρήσεων για το α΄τρίμηνο του 2021

ΕΛΣΤΑΤ
EUROKINISSI

Σημαντική αύξηση κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων για το α’τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό της αύξησης ανέρχεται στο 14,8%.Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων  ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας είναι:  

Κατάστημα
EUROKINISSI

• Βόρεια Ελλάδα: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων  Οχημάτων και Μοτοσυκλετών με 1.042 εγγραφές σε σύνολο 5.709.  
• Κεντρική Ελλάδα: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία με 1.671 εγγραφές σε  σύνολο 5.696.  
• Αττική: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες με 2.224  εγγραφές σε σύνολο 10.455.  
• Νησιά Αιγαίου - Κρήτη:  Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία με 2.319 εγγραφές σε  σύνολο 4.581.  Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, στους οποίους παρατηρείται το  μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων)  
Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων  ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης είναι: 
• Ατομικές Επιχειρήσεις: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία με 5.396 εγγραφές σε  σύνολο 18.294.  
• Προσωπικές Επιχειρήσεις: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή  Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών με 740 εγγραφές σε σύνολο 2.576.  
• Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας με 68  εγγραφές σε σύνολο 349.  
• Λοιπές Νομικές Μορφές: Τομέας οικονομικής δραστηριότητας Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας με 1.239 εγγραφές  σε σύνολο 5.222. 

 

Πώς σας φάνηκε αυτό το άρθρο;

  • Διαφωνώ απόλυτα
  • Συμφωνώ απόλυτα