Τι είναι η ομοφοβία και πως ξεκινά;

ομοφοβία

Η ομοφοβία παραδοσιακά αφορούσε την αρνητική στάση απέναντι στις λεσβίες και τους γκέι, όμως ο όρος επεκτείνεται επίσης σε αμφιφυλόφιλα και τρανς άτομα.

Σε γενικές γραμμές, με βάση το πώς η ομοφοβία ποικίλλει ανάλογα κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων, φαίνεται να προέρχεται από άγνοια ή παράλογο φόβο για το άγνωστο.

Ομοφοβία – Ιστορία

Ο όρος ομοφοβία εισήχθη για πρώτη φορά από τον ψυχολόγο George Weinberg τη δεκαετία του 1960. Το 1973, η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία πήρε την απόφαση να αφαιρέσει την ομοφυλοφιλία ως ψυχική διαταραχή. Αργότερα το 1992, δημοσίευσε την ακόλουθη δήλωση:

«Η ομοφυλοφιλία αυτή καθαυτή δεν υπονομεύει την κρίση, τη σταθερότητα, την αξιοπιστία ή τις γενικές κοινωνικές ή επαγγελματικές ικανότητες. Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (APA) καλεί όλους τους διεθνείς οργανισμούς υγείας, ψυχιατρικούς οργανισμούς και ιδιώτες ψυχιάτρους σε άλλες χώρες να ζητήσουν την κατάργηση του στίγματος. Επιπλέον, η APA καλεί αυτές τις οργανώσεις και τα άτομα να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μειώσουν το στίγμα που σχετίζεται με την ομοφυλοφιλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε μπορεί να συμβεί. “

Ομοφοβία – Αιτίες

Υπάρχουν διάφορες πιθανές αιτίες για την ομοφοβία. Σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να υπάρχει σαφής αιτία ομοφοβίας, όπως το θρησκευτικό τους υπόβαθρο, άλλοι όμως μπορεί να μην γνωρίζουν τι προκάλεσε την ομοφοβία τους (ή ακόμα και ότι είναι ομοφοβικοί).

  • Ομοφοβία και Θρησκεία

Η θρησκεία μπορεί να είναι μια συχνή αιτία που προκαλεί ομοφοβίας. Ορισμένες θρησκείες διδάσκουν ότι η ομοφυλοφιλική έλξη είναι ανήθικη ή αμαρτία και για αυτόν τον λόγο, όσοι ακολουθούν αυτές τις θρησκείες, μεγαλώνουν με αυτές τις αξίες και ιδανικά.

  • Καταπιεσμένες Επιθυμίες

Έρευνες κατά καιρούς έχουν δείξει ότι η ομοφοβία μπορεί στην πραγματικότητα να προκύπτει από καταπιεσμένες ομοφυλοφιλικές επιθυμίες. Σε μια γνωστή μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του George το 1996, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που χαρακτηρίζονταν από έντονη ομοφοβία, εμφάνισαν μεγαλύτερη στυτική απόκριση σε εικόνες από άτομα του ίδιου φύλου.

Αυτό το αποτέλεσμα χρησιμοποιήθηκε για να υποστηρίξει ότι η ομοφοβία μπορεί να αντικατοπτρίζει μια συγκάλυψη εσωτερικευμένων επιθυμιών. Αυτή η μελέτη μπόρεσε να εξηγήσει και το γιατί ορισμένοι θρησκευτικοί ηγέτες μπορεί να χαρακτηρίζονται από ομοφοβική συμπεριφορά, αλλά εμπλέκονται παρασκηνιακά σε ομοφυλοφιλικές πράξεις.

  • Πολιτιστικοί Παράγοντες

Σε μια μελέτη του 2019, διαπιστώθηκε ότι η ομοφοβία διαφοροποιείται με βάση τους ακόλουθους παράγοντες: ηλικία, εθνικότητα, γεωγραφική περιοχή, φυλή, φύλο, κοινωνική τάξη, επίπεδο εκπαίδευσης, θρησκεία και κομματική ταύτιση. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πολλαπλές πιθανές αιτίες ομοφοβίας και ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη όλους τους παράγοντες για να σχεδιαστεί στρατηγική ευαισθητοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ