ΤτΕ: Αύξηση 2,96 δισ. ευρώ στις καταθέσεις ιδιωτικού τομέα

Τράπεζα της Ελλάδας
Twitter

Σημαντική αύξηση κατά 2,96 δισ. ευρώ τον Απρίλιο κατέγραψαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε σε 17,3% από 16,4% τον προηγούμενο μήνα.
 • Η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 4.271 εκατ. ευρώ.
 • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε σε 10,7% από 6,9% τον προηγούμενο μήνα.
 • Η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 3.160 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.421 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2021.

Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας 

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

 • Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Απρίλιο του 2021, ήταν θετική κατά 5.058 εκατ. ευρώ.
 • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σε 81,3%.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

 • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 2,4%.
 • Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 787 εκατ. ευρώ.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

 • Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 657 εκατ. ευρώ.
 • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 6,7%.
 • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε σε 6,7%. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 894 εκατ. ευρώ.
 • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 6,8%.
 • Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 237 εκατ. ευρώ.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

 • Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 7 εκατ. ευρώ.
 • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους αυξήθηκε σε 4,2%.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

 • Αρνητική κατά 138 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.
 • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,5%, από -2,7% τον προηγούμενο μήνα.
Χρήματα
EUROKINISSI

Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση 

 • Αύξηση κατά 203 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Απρίλιο του 2021 οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης.
 • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -33,7%, από -50,6% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

 • Παρουσίασαν αύξηση κατά 2.957 εκατ. ευρώ.
 • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 14,7%, από 13,8% τον προηγούμενο μήνα. 

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

 • Αύξηση κατά 1.291 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 15,9%, από 19,8% τον προηγούμενο μήνα.
 • Οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 543 εκατ. ευρώ.
 • Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 1.834 εκατ. ευρώ.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

 • Αύξηση κατά 1.666 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων.
 • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σταθερός στο 9,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Πώς σας φάνηκε αυτό το άρθρο;

 • Διαφωνώ απόλυτα
 • Συμφωνώ απόλυτα