Επιδότηση έως 2.000 ευρώ για τους δικηγόρους

Aίθουσα Δικαστηρίου
EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Μέχρι 2.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι φυσικά πρόσωπα, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ανοίγει την Τετάρτη 16 Ιουνίου, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020. Από τη δράση αποκλείονται πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 16/6/2021 έως 30/7/2021 (ώρα 15.00) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».

Για να λάβουν την ενίσχυση οι δικηγόροι, θα πρέπει να προχωρήσουν στην προμήθεια εξοπλισμού: ηλεκτρονικού υπολογιστή, laptop, router, web κάμερας, ακουστικών, οθονών, scanner, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας, περιορίζοντας την απώλεια εισοδημάτων και υποστηρίζοντας την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους.

πενηντάρικα
EUROKINISSI

Το ύψος της επιχορήγησης

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται από τα εισοδηματικά κριτήρια και ορίζεται με βάση το οικονομικό έτος 2019 ως εξής:

 • 2.000 ευρώ για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
 • 1.500 ευρώ για εισόδημα από 20.000 έως 40.000 ευρώ.
 • 1.000 ευρώ για εισόδημα από 40.000 έως 60.000 ευρώ.
 • 500 ευρώ για εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ.

Οι δικηγόροι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι θα πρέπει μεταξύ άλλων:

 • να υποβάλουν μια Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
 • να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020
 • να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση
 • να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μια τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο [2] προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης 
 • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

Πώς σας φάνηκε αυτό το άρθρο;

 • Διαφωνώ απόλυτα
 • Συμφωνώ απόλυτα