ΚΚΕ

Ειδήσεις για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), με γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα.