Πόνος στη φτέρνα - Αντιμετώπιση

πόνος στην φτέρνα

Από τι μπορεί να προέρχεται ο πόνος στη φτέρνα, ο οποίος δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου τραυματισμού;

Ο πόνος στη φτέρνα συνήθως προκύπτει σε πελματιαία απονευρωσίτιδα, δηλαδή σε φλεγμονή του πυκνού συνδετικού ιστού στο πέλμα του ποδιού. Εκτός από την πελματιαία απονευρωσίτιδα, πόνο μπορεί να προκαλεί και η θυλακίτιδα της φτέρνας, η οποία οφείλεται σε σκληρή ή αδέξια προσγείωση στην φτέρνα ή σε πίεση από τα παπούτσια.

Επιπλέον, ο πόνος στη φτέρνα μπορεί να οφείλεται σε υπερβολική ποσότητα ουρικού οξέος στο σώμα.

Συναντάται με την ίδια αναλογία σε άνδρες και γυναίκες. Παράγοντες κινδύνου είναι η παχυσαρκία, η πλατυποδία, η κοιλοποδία, η μειωμένη ραχιαία έκταση του άκρου ποδιού λόγω σφικτών μυών της γαστροκνημίας, το κάπνισμα και ο σακχαρώδης διαβήτης.

Διαβάστε πως αντιμετωπίζεται ο πόνος στη φτέρνα στο health4u.gr