Ρωσία: Η Μόσχα ορίζει νέους ελέγχους για τους ξένους επενδυτές

Ρωσία ξένες επενδύσεις

Η Ρωσία έχει ορίσει αυστηρούς κανόνες για τους ξένους που ζητούν άδεια να πωλήσουν και να αγοράσουν ρωσικές μετοχές και ακίνητα, σύμφωνα με σημείωμα της Citigroup προς τους πελάτες της, καθώς γίνονται γνωστές λεπτομέρειες για τους νέους κρατικούς ελέγχους επί των επενδύσεων ως απάντηση στις κυρώσεις της Δύσης.

Η Ρωσία απαγόρευσε προσωρινά σε ξένους να πωλούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αυτό τον μήνα, λέγοντας ότι θέλει να διασφαλίσει πως οι αποφάσεις λαμβάνονται προσεκτικά και όχι λόγω πολιτικής πίεσης, καθώς οι κυρώσεις εντείνονται ύστερα από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές αρχές εξέδωσαν αυτόν το μήνα το Διάταγμα 81 που προβλέπει ότι η όποια συναλλαγή μεταξύ Ρώσων και αλλοδαπών εταίρων πρέπει να έχει άδεια από τη ρωσική Κυβερνητική Επιτροπή για τον Έλεγχο των Ξένων Επενδύσεων.

Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι οι ξένοι επενδυτές, που απέκτησαν ρωσικές μετοχές και ομόλογα χωρίς περιορισμούς, αναγκάζονται να κρατήσουν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία καθώς η οικονομία μετατρέπεται από ελκυστικός επενδυτικός προορισμός σε χρηματοπιστωτικό παρία.

Η Ρωσία έχει τώρα ορίσει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αίτησης για τους ξένους που θέλουν να κάνουν συναλλαγές με περιουσιακά στοιχεία και η δυνατότητα συναλλαγών περιορίζεται σε αυτούς που έχουν άδειες, σύμφωνα με το σημείωμα της Citigroup.

Η διαδικασία απαιτεί από τους ξένους επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν και να πωλήσουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να παράσχουν εκ των προτέρων λεπτομερείς πληροφορίες προκειμένου να τους δοθεί η σχετική άδεια για συναλλαγές.

«Οι ρωσικές αρχές έχουν ανακοινώσει τη διαδικασία για την απόκτηση αδειών για δραστηριότητες που καθορίζονται από το Διάταγμα 81. Έχει συσταθεί εξουσιοδοτημένο σώμα που έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις για την έκδοση αδειών», ανέφερε το σημείωμα. Σύμφωνα με αυτό, η αίτηση και τα σχετικά έγγραφα πρέπει να κατατεθούν στο ρωσικό υπουργείο Οικονομικών, στη ρωσική γλώσσα, τα οποία θα περιλαμβάνουν «πληροφορίες για τον σκοπό, το θέμα, το περιεχόμενο και τις βασικές προϋποθέσεις της συναλλαγής».