Διετής παράταση στις επενδύσεις στον Αναπτυξιακό

Χαρτονομίσματα
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Την παράταση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016, ώστε να απφευχθεί η απένταξή τους λόγω της πανδημίας, έχει αποφασίσει το κυβερνητικό επιτελείο.

Σύμφωνα με τις αλλαγές στους Αναπτυξιακούς Νόμους:

  • όσα σχέδια υπάγονται σε αυτούς του 2004, 2011 και 2016 η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, μπορεί να εκδοθεί χωρίς την πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή/και της δημιουργίας νέων.
  • Όσα επενδυτικά σχέδια υπάγονται σε καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016, για επιχειρήσεις που ανήκουν στους ΚΑΔ των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία, ο υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας για τα έτη 2020 και 2021 δύναται να πραγματοποιείται λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων απασχόλησης των αντίστοιχων μηνών του 2019. 
  • Για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των νόμων 2004 και 2011 έχει κριθεί από τις αρμόδιες Γνωμοδοτικές Επιτροπές ότι δικαιούνται παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας, αλλά δεν έχει εκδοθεί έως τις 30 Οκτωβρίου του 2019 η σχετική εγκριτική απόφαση για τη χορήγηση της παράτασης, η διάρκεια της παράτασης αυτής που εγκρίνεται με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου, υπολογίζεται μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2021. 
    Ελληνικό
    ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, η πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων ή/και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ελέγχεται μετά την περίοδο αυτή και σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

Η διάρκεια της παράτασης υπολογίζεται μετά τις 31/12/2021 και για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των Αναπτυξιακών νόμου του 2004 και 2011 έχουν εκδοθεί αποφάσεις χορήγησης παράτασης μετά τις 11/9/2019, οπότε οι αποφάσεις αυτές τροποποιούνται μετά από αίτηση του δικαιούχου φορέα που υποβάλλεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της τροπολογίας. 

Η διάταξη εφαρμόζεται και για όσους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού του 2011 αιτηθούν παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας μετά τις 30 Οκτωβρίου του 2019 και εφόσον τα αιτήματα τους γίνουν δεκτά από τα αρμόδια όργανα.

Πώς σας φάνηκε αυτό το άρθρο;

  • Διαφωνώ απόλυτα
  • Συμφωνώ απόλυτα