«Εκτοξεύτηκαν» οι εξαγωγές ενδυμάτων τον Μάρτιο

Μαγαζί με ρούχα
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Σημαντική ήταν η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών για το Μάρτιο, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμων Ενδυμάτων Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ). Το ποσοστό αύξησης έφτασε το 57%, από 47,7 εκατ. ευρώ το 2020 σε 75 εκατ. το 2021.

Κίνηση στους δρόμους
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Η ραγδαία αύξηση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των απωλειών για το α’ τρίμηνο σε 30%. Πιο αναλυτικά, στα στοιχεία για το α’ τρίμηνο:

  • Οι εξαγωγές ενδυμάτων ανήλθαν σε 207 εκατ. € έναντι 236 εκατ. το 2020.
  • Η συνολική αξία εξαγωγών της αλυσίδας ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας το α’ τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 492 εκατ. €.
  • Η αξία εξαγωγών του βαμβακιού διαμορφώθηκε σε 185 εκατ. € το 2021, έναντι 148 εκατ. € το 2020.
  • Οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών σημείωσαν μικρή κάμψη και ανήλθαν σε 101 εκατ. €, έναντι 104 εκατ. € το 2020.
  • Οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών σημείωσαν μικρή κάμψη 3% και ανήλθαν σε 101 εκατ. €, έναντι 104 εκατ. € το 2020.
  • Οι εισαγωγές για το σύνολο της αλυσίδας ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας το α’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 597 εκατ. €, σε σχέση με τα 681 εκατ. ευρώ του 2020.
  • Οι πωλήσεις χονδρικής όσο και οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν μείωση 17% και 30%, αντίστοιχα.

Πώς σας φάνηκε αυτό το άρθρο;

  • Διαφωνώ απόλυτα
  • Συμφωνώ απόλυτα