ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ)

Όλες οι ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Ειδήσεις για τα νέα εμβόλια, τις μεταλλάξεις του κορονοϊού και ανακοινώσεις ασφαλείας.