Υπουργείο Εξωτερικών Τριάντα χρόνια διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας- Αρμενίας

Ελλάδα Αρμενία

Οι σχέσεις Ελλάδος-Αρμενίας έχουν μακροχρόνιο ιστορικό υπόβαθρο και συνδέονται με τη συνύπαρξη Ελλήνων και Αρμενίων κατά τη Βυζαντινή περίοδο και κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν αναγνωρίσει επισήμως τη γενοκτονία των Αρμενίων από τους Οθωμανούς που συντελέστηκε το 1915. Η Ελλάδα χορηγεί αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια, και παρέχει την υποστήριξή της για προσέγγιση της Αρμενίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αρμενίας, οι  δύο χώρες συνεργάζονται στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών (ΗΕ, ΟΑΣΕ, ΣτΕ, ΟΣΕΠ) ενώ η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων της ΕΕ με την Αρμενία.